За нас

ТА " Бояна тур" ЕООД е създадена през 2007г. с Удостоверение за регистрация № РКК-01-5933 за туроператор и турагент. Агенцията е специализирана в организирането на автобусни и самолетни екскурзии , почивки в страната и чужбина. " Бояна тур " има опит в изготвянето на туристически програми по заявка на групи и колективи от възрастни и ученици.
В нашия офис ще получите професионален съвет и помощ при организиране на Вашата почивка или екскурзия.
" Бояна тур " има опит и в организирането на ученически екскурзии в страната и чужбина по интересни и разнообразни маршрути с познавателна и учебна цел.
С годините агенцията се радва на все повече лоялни клиенти.Тяхното доверие и позитивно отношение е най - голямата награда за нашият труд. Това ни ангажира да подобряваме постоянно качеството на предлаганите от нас услуги и да създаваме продукти, които отговарят на всички желания.

Добре дошли в офиса на ТА " Бояна тур" ЕООД !

ЩЕ бъдете обслужени професионално и с усмивка !

Описание на проекта: Глобалното разпространение на COVID-19 и въведените карантинни мерки доведоха до нарушаване функционирането на фирмите извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност. Туристическият сектор е изправен пред сериозна криза на ликвидността. Кризата засегна цялата туристическа индустрия, както в световен така и в национален мащаб. Проекта е за осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на „БОЯНА ТУР“ ЕООД, извършваща туроператорска дейност по Закона за туризма.
Цел на проекта: Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за дейностите на фирмата, необходим за преодоляване на недостига на средства за справяне с последиците от пандемията COVID-19 като начин да се гарантира тяхната стабилност и устойчивост.
Резултати от проекта: Предоставената подкрепа по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, финансирана от Европейският съюз (Европейски фонд за регионално развитие), подпомогна основните разходи на „БОЯНА ТУР“ ЕООД за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 да бъдат покрити и фирмата да запази мястото си на туристическият пазар. Благодарение на финансирането по програмата и осигуряването на оборотни средства за поддръжка на фирмата в условия на пандемия ние успешно запазихме част от дейността си.